opleidingen advies events jobs leerlocaties stimulearning roem

Door `Bedrijfsopleidingen.be´ te gebruiken, stemt u ermee in om zorg te dragen dat alle door u aan of naar deze website verzonden of geüpload materiaal (zoals, maar niet beperkt tot grafische bestanden, titels en omschrijvingen) legaal en waarheidsgetrouw is, aan alle wet- en regelgeving voldoet en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of andere derden.

Ik ben een opleidings- of consultorganisatie

  • Om u als geregistreerde gebruiker aan te melden, klik hier.
  • Bent u een nieuwe gebruiker en wilt u zich voor de eerste keer aanmelden, klik dan hier.
  • Heeft u zich al eerder aangemeld, maar bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord kwijt, klik dan hier.

Ik ben een trainingslocatie of seminarieruimte

  • Om als reeds geregistreerde gebruiker aan te melden, klik hier.
  • Bent u een nieuwe gebruiker, en wilt u zich voor de eerste keer aanmelden, klik dan hier.

Ik ben een HR(D) of L&D-verantwoordelijke

  • U wil op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, klik dan hier.
  • U wil lid worden van Stimulearning, klik dan hier hier.
  • Indien het mailadres dat we van u(w bedrijf) bezitten niet klopt, kunt u het hier wijzigen.

Meer info?

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be